นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 โครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขาวิชาเคมี ประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวอภิสรา ตันยะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 โครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขาวิชาเคมี ประจำปีการศึกษา 2564