นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 โครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขาวิชาเคมี ประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวอภิสรา ตันยะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 โครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขาวิชาเคมี ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

I will be back soon

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
สวัสดีครับ👋 ต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องใดครับ?
Messenger