นายปรัชญา เดิมหลิ่ม ครู ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564 จากนายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

วันที่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายปรัชญา เดิมหลิ่ม ครู ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564 จากนายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี โดยโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ระดับดีเด่น เป็นปีที่ 3