พิธีไหว้ครู “ศิษยา บูชาครู” ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” จัดพิธีไหว้ครู “ศิษยา บูชาครู” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์กีฬามาตรฐาน โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” โดยมี นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

I will be back soon

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
สวัสดีครับ👋 ต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องใดครับ?
Messenger