อบรมการปฏิบัติ “ระบำแววพัชนี”

วันที่ 17 มิถุยายน พ.ศ.2565
ชมรมนาฏศิลป์และการแสดง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้จัดอบรมการปฏิบัติ “ระบำแววพัชนี” โดยได้รับเกียติจากนางสาวบุษรา อาบวารี ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี เป็นวิทยากรการฝึกอบรมในครั้งนี้