โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ได้เป็นตัวแทน ของจังหวัดสระบุรีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 รอบคัดภาคที่ 2

วันที่ 21 – 24 เมษายน 2565 ทีมกรีฑาโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ได้เป็นตัวแทน ของจังหวัดสระบุรีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 รอบคัดภาคที่ 2 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

นางสาวสิรภัทร วัตรบุตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รายการ พุ่งแหลน หญิง

นางสาวชิชา คงเทศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รายการ วิ่งผลัดเมดเล่ย์ หญิง 

นางสาววรัมพร รัศมี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รายการ วิ่งผลัดเมดเล่ย์ หญิง 

นางสาวณัฐชนันณ์ แสงทอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รายการ วิ่งผลัดเมดเล่ย์ หญิง