การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับนักเรียน ครั้งที่ 1

ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับนักเรียน ครั้งที่ 1 โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”.สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนและได้ฉีดในกลุ่มแรกคือ ชั้น ม.1/1-1/8 และชั้น ม.6 ขอให้เตรียมร่างกายให้พร้อม พักผ่อนให้เพียงพอนะครับ

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

I will be back soon

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
สวัสดีครับ👋 ต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องใดครับ?
Messenger