บรรยากาศการเปิดเรียน On-site วันแรก และมาตรการการคัดกรอง

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” เปิดเรียนแบบ On-site เป็นวันแรก โดยบริเวณประตูทางเข้าทิศเหนือ มีการตรวจคัดกรองโดยครูเวรประจำวัน และการตรวจ ATK ของงานอนามัย นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ติดตามอย่างใกล้ชิด และพบปะนักเรียนในกิจกรรมหน้าเสาธง