บรรยากาศการเปิดเรียน On-site วันแรก และมาตรการการคัดกรอง

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” เปิดเรียนแบบ On-site เป็นวันแรก โดยบริเวณประตูทางเข้าทิศเหนือ มีการตรวจคัดกรองโดยครูเวรประจำวัน และการตรวจ ATK ของงานอนามัย นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ติดตามอย่างใกล้ชิด และพบปะนักเรียนในกิจกรรมหน้าเสาธง

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

I will be back soon

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
สวัสดีครับ👋 ต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องใดครับ?
Messenger