ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2565