มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในการเปิดเรียนแบบ ON-SITE ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

6 มาตรการหลัก


6 มาตรการเสริม


7 มาตรการเข้ม

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

I will be back soon

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
สวัสดีครับ👋 ต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องใดครับ?
Messenger