วันกตัญญูกตเวทิตา พระสมณวัตรวิมล 16 พฤศจิกายน 2564

ขอบารมีหลวงพ่อใหญ่ อำนวยพรให้ลูกหลานชาวเสาไห้ “วิมลฯ” จงสุขีศรีสวัสดิ์ พ้นทุกข์โศกโรคภัย รุ่งเรืองเจริญทรัพย์ด้วยเทอญ …. #รำลึกพระคุณกตัญญูกตเวทิตาพระสมณวัตรวิมล#ลูกหลวงพ่อใหญ่เสาไห้วิมลฯ