ห้องสมุด E-BOOK โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”

งานห้องสมุดโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ขอประชาสัมพันธ์นักเรียนทุกคนทางห้องสมุดได้จัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book เข้ามาให้นักเรียนและบุคลากรทุกท่านได้ใช้บริการ

นักเรียนสามารถดาวน์โหลด application ได้ทุกระบบปฏิบัติการ

👉ios = https://apps.apple.com/us/app/saohai-library/id1582154090

👉android = https://play.google.com/store/apps/details…

👉website = saohai.vlcloud.netหรือสแกนจากคิวอาร์โค้ดตามภาพ

📖📌รหัสในการเข้าระบบตัวอย่าง เช่นswตามด้วยรหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

📌📌การเข้าสู่ระบบ **ไม่ต้องสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ให้เข้าสู่ระบบได้เลย

Username (รหัสผู้ใช้) และpassword (รหัสผ่าน) ใช้รหัสเดียวกัน คือswตามด้วยรหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

ตัวอย่าง รหัสประจำตัวนักเรียน 21212ให้ใส่ sw21212 สามารถเข้าไปยืมหนังสือ เข้าไปอ่านหนังสือได้

และสามารถบันทึกการอ่านจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรืออีบุ๊คได้ค่ะ

ข้อกำหนดของการยืมคืนหนังสือ e-book ครูและบุคลากร 3 เล่ม/ 5วันนักเรียน 3 เล่ม/ 5วัน

เมื่อครบกำหนดระบบจะคืนอัตโนมัติ📌 มีอะไรสงสัย สอบถามทางเพจห้องสมุดโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

I will be back soon

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
สวัสดีครับ👋 ต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องใดครับ?
Messenger