มุทิตาคารวะผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2564

https://www.youtube.com/watch?v=wWrKDnt0ETk

รองผู้อำนวยการอุดมเกียรติ พรรคเจริญ

คุณครูรัชดา ศรีรางกูล

คุณครูเสาว์ภา ชูทอง

คุณครูผกาพร ตาสว่าง

#วันวานที่พากเพียรสู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

#ลูกหลวงพ่อใหญ่เสาไห้วิมลฯ

#เสาไห้เกษียณ64

YouTube Link : https://youtu.be/wWrKDnt0ETk

คำประพันธ์เนื่องในงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564
...กษิณาลัย ชาว ส.ว. สานใจรัก
ขอทอถัก เป็นคำกลอน พรสมัย
รองฯ อุดมเกียรติ เกริกก้อง คล้องสายใย
ความสดใส รอยยิ้ม ปริ่มกมล
...ครูรัชดา สอนแนะแนว แพรวเพริศพิศ
งานวิจิตร พัสดุ บรรลุผล
ครูผกาพร เป็นแบบอย่าง การสร้างตน
ครูสอนคน ปราดเปรื่อง เรืองปัญญา
...ครูเสาว์ภา สอนคณิต คิดวิเคราะห์
พินิจเจาะ ไขโจทย์ แก้ปัญหา
บุคลากร อยู่นานเนาว์ เสาไห้ฯมา
พัฒนา ลูก ส.ว. ก่อก้าวไกล
-----------------------------------------------
ประพันธ์โดย คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

I will be back soon

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
สวัสดีครับ👋 ต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องใดครับ?
Messenger