ขั้นตอนการใช้งานระบบ Online การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 #ประเภทห้องเรียนพิเศษ

ระบบรับสมัครนักเรียน #ประเภทห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

Link : https://reg.thaischool.info/saohai

ขั้นตอนการใช้งานระบบ Online การรับสมัครนักเรียน

ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะ

วิธีการสมัครเพิ่มเติม