ขั้นตอนการใช้งานระบบ Online การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 #ประเภทห้องเรียนพิเศษ

ระบบรับสมัครนักเรียน #ประเภทห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

Link : https://reg.thaischool.info/saohai

ขั้นตอนการใช้งานระบบ Online การรับสมัครนักเรียน

ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะ

วิธีการสมัครเพิ่มเติม

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

I will be back soon

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
สวัสดีครับ👋 ต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องใดครับ?
Messenger